English German Dutch Hungarian

Over Med-Assess

Het project Adaptive Medical Profession Assessor, ofwel Med-Assess, valt onder de Transfer of Innovation (ToI) actielijn van het EU LEONARDO DA VINCI Leven Lang Leren programma. Met Med-Assess wordt het eerder in de IT-sector ontwikkelde OntoHR systeem geschikt gemaakt voor toepassing in de gezondheidszorgsector en overgeheveld van Nederland en Hongarije naar Duitsland. Het systeem blijft daarbij meertalig.

 

Als gevolg van de vergrijzing van onze samenleving, en vanwege de aan hogere leeftijd gerelateerde neurologische aandoeningen zoals beroerte en dementie, neemt de vraag naar verplegend personeel in heel Europa toe. Het verwachte competentieniveau van verpleegkundigen, bijvoorbeeld op het gebied van de neurowetenschap, is als gevolg hiervan steeds hoger aan het worden. Med-Assess biedt verpleegkundigen de mogelijkheid om hun kennis en vaardigheden te toetsen. Op deze manier kunnen ze te weten komen welk deel van hun kennis voldoet aan de huidige eisen van de arbeidsmarkt, en op welke gebieden ze verdere training nodig hebben. Bovendien ondersteunt Med-Assess werkgevers, zoals ziekenhuizen en andere medische instellingen, tijdens het werven en aannemen van nieuw personeel. Met Med-Assess kunnen niet alleen de kennis, vaardigheden en competenties van zowel huidig als nieuw personeel op een efficiënte wijze in kaart gebracht worden, maar ook de benodigde leerstof en de voor de persoon relevante beroepsopleidingen. Verder kan Med-Assess gebruikt worden om te toetsen of een buitenlande sollicitant over vergelijkbare kennis beschikt als een inheemse sollicitant, en op welke kennisdomeinen hij/zij aanvullende training nodig heeft om vergelijkbare prestaties te kunnen leveren. 

Med-Assess biedt modules die toepasbaar zijn in verschillende branches binnen de gezondheidszorg. Op deze manier kan iedere medische instelling een eigen Med-Assess kennistoets ontwikkelen (neurologie, interne geneeskunde, sportgeneeskunde, enz.)

 

Doelgroepen

  • Klinieken

  • Ziekenhuizen

  • Verpleeegkundige opleidingen

  • Verpleegkundige verenigingen

  •  Instellingen voor Beroepsonderwijs

 

Het Med-Assess concept:

Werkpakketen

Werk pakket (WP)doelduur (maand/jaar)
WP1
Projectbeheer
Project Coördinatie10/12 - 09/14
WP2
Kennis acquisitie en Formalisatie
Med-Assess kennis database10/12 - 09/13
WP3
Implementatie
Kennisdomein gezondheidszorg in kaart brengen08/13 - 02/14
WP4
Implementatie
Integratie Med-Assess onderdelen07/13 - 03/14
WP5
Implementatie
Med-Assess Transfer en Evaluatie04/14 - 09/14
WP6
Kwaliteitsbeheer
Project kwaliteitsmanagement10/12 - 09/14
WP7
Disseminatie
Disseminatie van projectresultaten10/12 - 09/14
WP8
Toekomstperspectief
Commerciële vooruitzichten voor het systeem04/14 - 09/14

Kunt u terecht op Med-Assess in ADAM: